mapa-cbmapa-cb

KONTAKT

KANCELÁŘ
V Občanském domově 1511/2
CZE - 140 00 Praha 4 - Nusle

Pro osobní setkání, dotazy a poptávky nás prosím kontaktujte na email atelier@meerk.cz nebo na telefonu +420 739 638 739

SÍDLO FIRMY
Meerkatelier s.r.o.
Pavlovská 265
CZE - 273 51 Červený Újezd

IČ: 04214277
DIČ: CZ04214277
spis. zn. C 244245 vedená u Městského soudu v Praze

ID datové schránky: 9ap6bme

 

Ing.arch. JIŘÍ KOČÍ
jednatel, architekt
ČKAIT 0014521
jiri.koci@meerk.cz

Ing.arch. JAROSLAV MINAŘÍK
architekt
jaroslav.minarik@meerk.cz

 Ing. JAROMÍR POLÁČEK
technický konzultant, koordinátor BOZP
jaromir.polacek@meerk.cz

Ing. KLÁRA KRIMLOVÁ
projektant
klara.krimlova@meerk.cz

Ing.arch. KAROLÍNA KRAMÁŘOVÁ
architekt
karolina.kramarova@meerk.cz

 

ATELIER

Architektonický a projekční ateliér  vznikl v roce 2013 jako volné sdružení autorské dvojice Jiří Kočí - Jaroslav Minařík. Fungující spolupráce pak v roce 2015  vykrystalizovala v založení společnosti Meerkatelier s.r.o.

VIZE

Jsme hrdí na naší profesi. Věříme, že korektní mezilidské vztahy jsou základem každého úspěšného podnikání. Usilujeme o ateliér s přesahy do ostatních  umělecko-výtvarných disciplín. Zkoušíme hledat soudobé výrazové prostředky v duchu řemeslnosti  Arts and Crafts a velkorysosti japonského metabolismu.

SPOLUPRACUJEME

Rádi spolupracujeme s grafiky, uměleckými řemeslníky, výtvarníky, sochaři.  Různé pohledy obohacují a vytvářejí příležitost ke vzniku trvalých hodnot.

TVOŘÍME

   Baví nás tvořit živé a funkční prostory a to jak pro rodinný život,  průmyslovou  výrobu nebo kulturní či duchovní osvětu. Stále žasneme nad krásou řemeslně zpracovaných detailů. Nemáme vyhraněný styl, inspirací je pro nás sám investor. Nasloucháme mu a ptáme se. Naše návrhy vždy šijeme na míru investora podle jeho potřeb a možností.

NABÍZÍME

Věnujeme se především architektonickým a dispozičním studiím, studiím proveditelnosti či konceptům, ve kterých  si spolu s investorem ujasňujeme Proč a následně hledáme odpovědi Jak.  Naše autorské návrhy následně rozpracováváme do dalších projekčních fází od  dokumentace pro územní a stavební řízení přes výběry dodavatele a prováděcí dokumentace až po dokumentaci skutečného provedení stavby.  Samozřejmou součástí našich služeb je  také inženýring, tj. projednávání  stavebního záměru s úřady a dotčenými orgány stejně jako zajištění kolaudace.