MATEŘSKÁ ŠKOLKA PRAHA - SOUTĚŽ - 2.CENA

Naše řešení vychází z několika základních předpokladů, tím nejdůležitějším byla nutnost získat i na omezené ploše pozemku co nejvíce místa pro pobyt dětí. Z toho důvodu jsme si dovolili jít až na samotnou hranu přísné regulace a vytvořili několik charakterově odlišných prostorů pro venkovní hru. Uvnitř budovy chceme navodit atmosféru sdílení prostoru, proto například necháváme chodit všechny zaměstnance i děti jedním vchodem a až uvnitř dělíme jednotlivá pracoviště dle požadavků legislativy. Hledáme novou kvalitu pro místa, která jsou z naší zkušenosti často opomíjená, proto je například naše šatna plná světla s pohledem do zahrady, metodický kabinet má přímý výhled na schodiště a ložnice jsou plnohodnotnou místností, kterou může učitel zapojit do hry dle svého uvážení. Výtvarně se snažíme nenadužívat pastelové barvy a další konkrétní „dětské“ prvky, protože věříme, že představivost budoucích obyvatel školky jde mnohem dál než představivost architektů.
Měli bychom radost, kdyby navržená budova nedávala striktní návod na užívání, ale aby si v ní každý našel svůj prostor, kde si může nerušeně hrát, tvořit, pracovat, a přitom neztrácel pojem o všech ostatní lidech kolem sebe, ať jde o žáčky nebo paní hospodářku.

1806-021806-02
1806-031806-03
1806-051806-05
1806-061806-06