REKONSTRUKCE KREMATORIA OSTRAVA!!!
SOUTĚŽ - 1.cena!!!

Základní myšlenky rekonstrukce jsou shrnuty v následujících bodech:

  • Rehabilitovat malou obřadní síň pro její původní účel.
  • Vytvořit přívětivější parter budovy přidáním zeleně, vodního prvku a průběžného architrávu, díky kterému vznikne v západní části polouzavřený peristyl.
  • Zvýšit kapacitu hlavní síně zrušením velkého zádveří.
  • Zvětšit a lépe vybavit čekárny pro rodinu i pro veřejnost.
  • Vytvořit jednu spalovnu pro všechny pece tak, aby se zpřehlednil a zjednodušil provoz.
  • Zachovat současný provozní princip jedné centrální chodby.


Pro fasádu jsme zvolili sklobetonový provětrávaný plášť ve světle šedé barvě. Velké prosklené plochy síní jsou redukovány pomocí slunolamů. Prosklení čekáren je průhledné pouze částečně. Většina oken je jen průsvitná, aby uvnitř zůstala intimní atmosféra. Materiálově se jedná o trojsklo s předsazeným dekorativním profilovým sklem s nízkým obsahem železa.
V interiéru jsou dominantně užity světle béžové cihelné pásky, které upomínají na průmyslovou historii města. Hlavní síň má v prostoru katafalku nové přisvětlení okny a nad prostorem lavic výrazný kruhový světlík.

1920-091920-09
1920-021920-02
1920-031920-03